VANA-EESTI MASSAAŽ

Vana-eesti massaaž

 

Vana-eesti massaaži alged ulatuvad tõenäoliselt juba aastatuhandete, võimalik, et enam kui 10 000 aasta taha.

Seda massaaži on vanad eestlased teinud juba aastatuhandeid, igaüks pisut omamoodi - teadmisi anti edasi
'
suuliselt pere liinis nagu muudki pärimuslikku tarkust. Seda massaaži tehti erinevates peredes erinevalt, veidi

erineva tasemega ja erineva tehnikaga. Kuna teadmisi anti edasi perekondlikus liinis, siis ei olnud kindlat ühtset

massaaži, vaid seda tegevust nimetati erinevates Eesti paikades erinevalt.

Sõna massaaž on tegelikult alles hiline laensõna. Maakeelsed sõnad olid mudimine, mutsimine, triikimine,

katsumine, tasumine jms. Kõige enam on vast tuntud Lõuna- Eesti soonetasumine ja Saaremaa mudimine.

Eesti pärimusmeditsiini koguja ja õpetaja Alar Krautman on kokku pannud tänapäeva vajadusi ja teadmisi

arvestava tervikliku massaaži. Ehki vanasti tehti massaaži piirkonniti erinevalt, on vana-eesti massaažil

äratuntavalt eristuv käekiri, omapärane regilaulu meenutav rütm ja tõhus kehakäsitlus. Vana-eesti
'
massaaži on ühendatud meie esivanemate tarkused ja tänapäeva teadmised selleks, et hoida organism

korras ja tasakaalus, ravida nii füüsilisi, psüühilisi kui ka hingelisi probleeme. Vana-eesti massaaži tehakse

läbi kergete õhukeste riiete ja maas, matil. Selline masseerimine annab võimaluse teha loksutusi, venitusi,

surumisi, võtta sisse erinevaid kehaasendeid, käsitleda keha terviklikult ja personaalselt.

Lisaks on olemas ka õli või meega tehtav variant, mida vanasti kasutati eelkõige saunas, kus oli võimalus

end hiljem ka puhtaks pesta. Kuigi tegemist on tugeva massaažiga, on selle lihaskäsitlus samal ajal hell.

Vana-eesti massaaž on sobilik selja-, õlgade- ja kaelakanguse ning keha üleüldise pinge korral;

üldise stressi, väsimuse ja enesetunde languse puhul.

Samuti on väga sobilik kehalise aktiivsuse tulemusel tekkinud lihaste pinge puhul.


 

Info ja broneerimine: Massöör Marko +372 5670 8670

mundmarko@gmail.com

Hind 35 EUR/h